ข้อมูลนักวิจัย กนกวรรณ ดาบส

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กนกวรรณ ดาบส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kanokwan Darboth
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0825876XXX
  • E-Mail Addressjeabkanokwan@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน และจีน ญี่ปุ่นได้เล็กน้อย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00219
  จำนวนคนดู