ข้อมูลนักวิจัย กรรณิกา ศรีบุญเรือง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กรรณิกา ศรีบุญเรือง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kannika Sribunruang
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0925932XXX
  • E-Mail Addresskannikas@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00164
  จำนวนคนดู