ข้อมูลนักวิจัย กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kantasaya Akrasiritrattana
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0897542XXX
  • E-Mail AddressOrasa_25@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00116
  จำนวนคนดู