ข้อมูลนักวิจัย ธนกร จุดาศรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธนกร จุดาศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Thanakorn Chudasri
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0619142XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบชุมชนเมือง การวางผังเมือง
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2566
  00423
  จำนวนคนดู