ข้อมูลนักวิจัย ณัฐวิภา สินสุวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Natwipa Sinsuwarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0816385XXX
  • E-Mail Addressnatwipa_s@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสื่อสาร/นิเทศศาสตร์/โฆษณาประชาสัมพันธ์/งานวิจัยด้านการสื่อสาร
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00395
  จำนวนคนดู