ข้อมูลนักวิจัย สุพรรณี อาศัยราช

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุพรรณี อาศัยราช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissSuphannee Arsairach
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0815721XXX
  • E-Mail Addresssanamoy@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยด้านการศึกษา สังคมศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2563
  00076
  จำนวนคนดู