ข้อมูลนักวิจัย กฤติยา ร่างสม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.กฤติยา ร่างสม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.Gritiya Rangsom
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0816490XXX
  • E-Mail Addressgritiya@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00243
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ