ข้อมูลนักวิจัย ธัญญาภรณ์ บุญยัง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธัญญาภรณ์ บุญยัง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissThanyaporn Boonyoung
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0891032XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญWeb Development : Multimedia : Adaptive E-Learning : Graphic and User Interface Desingn
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00036
  จำนวนคนดู