ข้อมูลนักวิจัย สุภา จุฬคุปต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุภา จุฬคุปต์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Supa Chulacupt
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814415XXX
  • E-Mail Addresskoy147@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคหกรรมศาสตร์ศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00020
  จำนวนคนดู