ข้อมูลนักวิจัย เสริมศรี สงเนียม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.เสริมศรี สงเนียม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Sermsri sungnam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0805905XXX
  • E-Mail Addresssermsri.carve@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการแกะสลักผักผลไม้. งานประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00069
  จำนวนคนดู