ข้อมูลนักวิจัย เบญจพร มีพร้อม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.เบญจพร มีพร้อม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.BENJAPORN MEEPROM
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0809990XXX
  • E-Mail Addressbenjaporn@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00322
  จำนวนคนดู