ข้อมูลนักวิจัย ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Natthineeporn Pingkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0969241XXX
  • E-Mail Addresskrunanja@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์, พิธีกร
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00355
  จำนวนคนดู