ข้อมูลนักวิจัย ปณิศา มีจินดา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ปณิศา มีจินดา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Panisa Mechinda
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818444XXX
  • E-Mail Addressmechinda.panisa@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการตลาด
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00134
  จำนวนคนดู