ข้อมูลนักวิจัย อาภัสรา กวีวังโส

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อาภัสรา กวีวังโส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissApasara Gaveevangso
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0860196XXX
  • E-Mail Addressapasara@ymail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญปฏิบัติการอาหาร ไทย-จีน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00034
  จำนวนคนดู