ข้อมูลนักวิจัย อารียา ตงสาลี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อารียา ตงสาลี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Areeya Thongsalee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892227XXX
  • E-Mail Addressa_thongsalee@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00105
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้งานในระบบราง หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : วัสดุไฮบริดพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้งานในระบบราง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การปรับปรุงสมบัติเครื่องและสมบัติเส้นตอกขนาดเล็กให้เหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่องานผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้งานในรถยนต์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : วัสดุพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตคอมโพสิตผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้งานในระบบการขนส่งแบบราง หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : การพัฒนาการใช้วัสดุไฮบริดนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในระบบการขนส่งแบบราง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2560 : เสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย Clothing for Patient หัวหน้าโครงการ