ข้อมูลนักวิจัย อารียา ตงสาลี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อารียา ตงสาลี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Areeya Thongsalee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892227XXX
  • E-Mail Addressa_thongsalee@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00229
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2565 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อต้านเชื้อจุลชีพในระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2565 : การพัฒนาวัสดุคลุมพืชจากพอลิเมอร์ไฮบริดเพื่อควบคุมโรคในโรงเรือนสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อควบคุมโรคของผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือนระบบปิด ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : วัสดุเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ไฮบริดต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับผ้ารองศีรษะเพื่อใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจระดับชุมชนเพื่อเชื่อมโยงความต้องการของตลาดและเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับผลิตภัณฑ์เสื่อลำแพน พื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : โครงการกระบวนการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตเสื่อลำแพนเพื่อสร้างนวัตกรใหม่ ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้งานในระบบราง หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การปรับปรุงสมบัติเครื่องและสมบัติเส้นตอกขนาดเล็กให้เหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่องานผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : วัสดุไฮบริดพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้งานในระบบราง ผู้ร่วมวิจัย 10. 2562 : วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้งานในรถยนต์ ผู้ร่วมวิจัย 11. 2562 : วัสดุพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตคอมโพสิตผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้งานในระบบการขนส่งแบบราง หัวหน้าโครงการ 12. 2561 : การพัฒนาการใช้วัสดุไฮบริดนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในระบบการขนส่งแบบราง ผู้ร่วมวิจัย 13. 2560 : เสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย Clothing for Patient หัวหน้าโครงการ