ข้อมูลนักวิจัย ศิริลักษณ์ อึ้งเจริญสุกานต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ศิริลักษณ์ อึ้งเจริญสุกานต์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Siriluck Uengcharoensukarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00048
  จำนวนคนดู