ข้อมูลนักวิจัย พัฒน์นรี จันทราภิรมย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พัฒน์นรี จันทราภิรมย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Patnalee Jantraphirom
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0963651XXX
  • E-Mail AddressSriprae@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญจัดดอกไม้ ทำอาหาร เล่นดนตรี (อังกะลุง) ด้านกีฬาต่าง ๆ และมีความชำนาญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย ทั้งกิ่จกรรม นันทนาการในการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00250
  จำนวนคนดู