ข้อมูลนักวิจัย พัฒน์นรี จันทราภิรมย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.พัฒน์นรี จันทราภิรมย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissPatnalee Jantraphirom
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817415XXX
  • E-Mail AddressSriprae@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญจัดดอกไม้ ทำอาหาร เล่นดนตรี (อังกะลุง) ด้านกีฬาต่าง ๆ และมีความชำนาญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย ทั้งกิ่จกรรม นันทนาการในการ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00080
  จำนวนคนดู