ข้อมูลนักวิจัย จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Juthaporn Kwansag
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0895291XXX
  • E-Mail Addressjkwansang@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00396
  จำนวนคนดู