ข้อมูลนักวิจัย สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นางสุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นางSupannika Yongsue
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0636296XXX
  • E-Mail Addressy.supannika@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญComputer Programming
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00029
  จำนวนคนดู