ข้อมูลนักวิจัย เบญนภา พัฒนาพิภัทร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เบญนภา พัฒนาพิภัทร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Bennapa Pattanapipat
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0808384XXX
  • E-Mail Addressbennapac@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญมีความชำนาญวิชาการทางด้านการออกแบบสื่อต่าง ๆ ทางด้านสื่อสารมวลชน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00542
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : โครงการการพัฒนารูปแบบการให้บริการจากโรงพิมพ์แบบดั้งเดิมสู่การพิมพ์แบบดิจิทัลร่วมกับการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality :AR) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัล หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านการเล่าเรื่องโดยใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุก หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : "แนวทางการพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสรรสร้างสื่อยุคดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : แอปพลิเคชันแนะนำการใช้งานห้องปฏิบัติการด้านสื่อสารมวลชนร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การสร้างเกมคอมพิวเตอร์แนวแอ็คชั่นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การศึกษาปัจจัยของขอบเขตพื้นที่ และระยะเวลาในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์แนวแอ็คชั่นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ท่ามวยไทยขั้นพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture) หัวหน้าโครงการ