ข้อมูลนักวิจัย สัญจิตา พรมโชติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สัญจิตา พรมโชติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Sunjita Promchot
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0866633XXX
  • E-Mail Addresssunjita25@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก ติดต่อประสานงานความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00241
  จำนวนคนดู