ข้อมูลนักวิจัย จิราวรรณ ศิริวานิชกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Jirawan Sirivanichkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0823321XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00322
  จำนวนคนดู