ข้อมูลนักวิจัย เอมอร ชัยประทีป

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.เอมอร ชัยประทีป
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Em-on Chaiprateep
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0800666XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารและโภชนาการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00088
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : พัฒนาแผ่นแปะเท้าระงับกลิ่นและผ่อนคลายเท้าจากถ่านไผ่ชาร์โคล หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากถ่านไผ่ชาร์โคล หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกสมุนไพรไทยเพื่อรักษาแผลในช่องปาก หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากพิกัดตรีผลาเพื่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การพัฒนาเจลพื้นป้ายปากจากตำรับยาทารักษาแผลในปาก ขาวละออ หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังจากตำรับยาเม็ดดำบรรเทา จราพระจันทร์ หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : พัฒนาแผ่นแปะผิวหนังจากตำรับยาเม็ดดำบรรเทา ตราพระจันทร์ (Development Med Dum Buntao Recipe Dermal Patch) หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : ผลของการดื่มน้ำลูกหม่อนและชาใบหม่อนต่อภาวะออกซิเดทีฟสเตรส การอักเสบ และระดับไตกลีเซอร์ไรด์ในผู้ที่มีสุขภาพดี ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดใบพญายอ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์เม็ดสอดช่องคลอดจากสารสกัดกระเทียมและข่า และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : สูตรน้ำตรีผลานานาผลไม้ และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2562 : สูตรแผ่นแปะผิวหนังที่ประกอบด้วยเมือกผักปลังสำหรับใช้ลดอาการผิวหนังอักสับ ติดเชื้อ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่พิกัดตรีผลา และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2562 : สูตรเจลป้ายปากจากสารสกัดสมุนไพรเพื่อรักษาแผลในช่องปาก และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2562 : สูตรแผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดพญายอกับมังคุดเพื่อรักษาแผลในปาก และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2560 : สูตรน้ำตรีผลานานาผลไม้ และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2559 : แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดใบพญายอ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2559 : สูตรแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2559 : สูตรผลิตภัณฑ์เม็ดสอดช่องคลอดจากสารสกัดกระเทียมและข่า และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2560 : สูตรแผ่นแปะผิวหนังแก้ปวดจากสารสกัดใบพญายอ และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2560 : กรรมวิธีการผลิต และสูตรแผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการเคล็ด ขัด ยอก ที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรไทย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2560 : กระบวนการเตรียมสารสกัดพญายอที่มีสารลูพีออล (Lupeol) และเบตา-ซิโตสเตอรอล (Beta-sitosterol) ปริมาณสูง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2560 : สูตรเจลจากสารสกัดพญายอสำหรับบรรเทาผื่นคัน อักเสบ ปวด บวม และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 16. 2561 : สูตรแผ่นแปะผิวหนังที่ประกอบด้วยเมือกผักปลังสำหรับใช้ลดอาการผิวหนังอักสับ ติดเชื้อ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 17. 2561 : สูตรเจลป้ายปากจากสารสกัดสมุนไพรเพื่อรักษาแผลในช่องปาก และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 18. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่พิกัดตรีผลา และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 19. 2561 : สูตรแผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดพญายอกับมังคุดเพื่อรักษาแผลในปาก และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ