ข้อมูลนักวิจัย เอมอร ชัยประทีป

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.เอมอร ชัยประทีป
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissEm-on Chaiprateep
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0800666XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารและโภชนาการ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00045
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : พัฒนาแผ่นแปะเท้าระงับกลิ่นและผ่อนคลายเท้าจากถ่านไผ่ชาร์โคล หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากถ่านไผ่ชาร์โคล หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกสมุนไพรไทยเพื่อรักษาแผลในช่องปาก หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากพิกัดตรีผลาเพื่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การพัฒนาเจลพื้นป้ายปากจากตำรับยาทารักษาแผลในปาก ขาวละออ หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังจากตำรับยาเม็ดดำบรรเทา จราพระจันทร์ หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : พัฒนาแผ่นแปะผิวหนังจากตำรับยาเม็ดดำบรรเทา ตราพระจันทร์ (Development Med Dum Buntao Recipe Dermal Patch) หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : ผลของการดื่มน้ำลูกหม่อนและชาใบหม่อนต่อภาวะออกซิเดทีฟสเตรส การอักเสบ และระดับไตกลีเซอร์ไรด์ในผู้ที่มีสุขภาพดี ผู้ร่วมวิจัย