ข้อมูลนักวิจัย จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissJuraporn Srimuangmai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์087-0987XXX
  • E-Mail Addresssrimuangmai@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการทำงานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00019
  จำนวนคนดู