ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากผ้าขาวม้า

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissJuraporn Srimuangmai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์087-0987XXX
  • E-Mail Addressrimuangmai@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการทำงานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากผ้าขาวม้า
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Product design lamp from loincloth
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม
ผู้ร่วมวิจัย 1. นวพร ลาภส่งผล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์