ข้อมูลนักวิจัย ณชญาภัส รอดประยูร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณชญาภัส รอดประยูร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nachayapat Rodprayoon
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0851400XXX
  • E-Mail Addressr_angkana@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00048
  จำนวนคนดู