ข้อมูลนักวิจัย ยุพา คงพริก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยุพา คงพริก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissYupa Khongprik
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0858320XXX
  • E-Mail Addressyu.paew@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผดุงครรภ์แผนไทย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00021
  จำนวนคนดู