ข้อมูลนักวิจัย ยุพา คงพริก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยุพา คงพริก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Yupa Khongprik
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0858320XXX
  • E-Mail Addressyu.paew@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผดุงครรภ์แผนไทย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00376
  จำนวนคนดู