ข้อมูลนักวิจัย ยุพา คงพริก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยุพา คงพริก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Yupa Khongprik
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์08-5832-0XXX
  • E-Mail Addressyu.paew@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแพทย์แผนไทยประยุกต์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00045
  จำนวนคนดู