ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเจลจากสารสกัดสมุนไพรทับหม้อเกลือ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยุพา คงพริก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Yupa Khongprik
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0858320XXX
  • E-Mail Addresyu.paew@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผดุงครรภ์แผนไทย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00228
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเจลจากสารสกัดสมุนไพรทับหม้อเกลือ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Topical Jel of Herbal Salt pot Extract
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์