ข้อมูลนักวิจัย วันเพ็ญ ภุมรินทร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วันเพ็ญ ภุมรินทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissWanpen Poonarin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0985492XXX
  • E-Mail Addressonepen.onepen@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการอ่าน การวัดและประเมินผล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00028
  จำนวนคนดู