ข้อมูลนักวิจัย ณฐมน บัวพรมมี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณฐมน บัวพรมมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nathamon Buaprommee
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0623924XXX
  • E-Mail Addressji.nathamon@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเขียนบทความ/บทสารคดี การวิจัยการตลาด การวิจัยการสื่อสาร การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและพื้นที่
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00245
  จำนวนคนดู