ข้อมูลนักวิจัย ธนวันต์ สิทธิไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธนวันต์ สิทธิไทย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thanawan Sittithai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0863177XXX
  • E-Mail Addressevefyevefy@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการธุรกิจบริการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00082
  จำนวนคนดู