ข้อมูลนักวิจัย ธนวันต์ สิทธิไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธนวันต์ สิทธิไทย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissThanawan Sittithai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0863177XXX
  • E-Mail Addressevefyevefy@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการธุรกิจบริการ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00028
  จำนวนคนดู