ข้อมูลนักวิจัย วัชราภรณ์ เขื่อนวัง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วัชราภรณ์ เขื่อนวัง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Watcharaporn Khuanwang
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0936289XXX
  • E-Mail Addresswatchara.wang548@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และการวัดและประเมินผล
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00256
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ