ข้อมูลนักวิจัย ปริยาภา ลาภอนันต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปริยาภา ลาภอนันต์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Pariyapa Lapanant
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0899243XXX
  • E-Mail Addresspariyapa_lapanant@hotmail.com , pariyapa_l@mail.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญทำงานสอน วิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00262
  จำนวนคนดู