ข้อมูลงานวิจัย การซื้อขายออนไลน์กับข้อท้าทายทางกฎหมายในบริบทของประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปริยาภา ลาภอนันต์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Pariyapa Lapanant
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0899243XXX
  • E-Mail Addrespariyapa_lapanant@hotmail.com , pariyapa_l@mail.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญทำงานสอน วิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การซื้อขายออนไลน์กับข้อท้าทายทางกฎหมายในบริบทของประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Online Trading and Legal Challenges in Thai Context
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ปริยาภา ลาภอนันต์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ดำรงค์พล วิโรจน์ธรรม
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์