ข้อมูลนักวิจัย จีราวดี พุ่มเจริญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.จีราวดี พุ่มเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Jeerawadee Pumjaroen
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0816215XXX
  • E-Mail Addressc_cat_77@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญStatistical Model for early warning system
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00387
  จำนวนคนดู