ข้อมูลนักวิจัย สรณียา หมั่นดี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สรณียา หมั่นดี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Soraneya Mhundee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818547XXX
  • E-Mail Addressnanne_m@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผู้เชียวชาญอาคารเขียว
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00061
  จำนวนคนดู