ข้อมูลนักวิจัย สรณียา หมั่นดี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สรณียา หมั่นดี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissSoraneya Mhundee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818547XXX
  • E-Mail Addressnanne_m@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผู้เชียวชาญอาคารเขียว
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00027
  จำนวนคนดู