ข้อมูลนักวิจัย กฤษณะ โฆษชุณหนันท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Krishna Kosashunhanan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0616369XXX
  • E-Mail Addresskritnako@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00798
  จำนวนคนดู