ข้อมูลนักวิจัย ณ-ฌรี แก่นทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณ-ฌรี แก่นทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nacherree Kanthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0926324XXX
  • E-Mail Addressnacherree_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00524
  จำนวนคนดู