ข้อมูลนักวิจัย ดลยา จาตุรงคกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ดลยา จาตุรงคกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Dolaya Chaturongakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0853950XXX
  • E-Mail Addressdewdino@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00372
  จำนวนคนดู