ข้อมูลนักวิจัย คุณากร อนุวัตพาณิชย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.คุณากร อนุวัตพาณิชย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Khunakon Anuwatpanich
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0823625XXX
  • E-Mail Addresskhunakon_a@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล , หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00293
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ
1. 2562 : การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามมนุษย์แบบควบคุมล้อหลังโดยใช้เซนเซอร์คิเนค First Author 2. 2562 : การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามมนุษย์แบบควบคุมล้อหลังโดยใช้เซนเซอร์คิเนค First Author 3. 2562 : การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามมนุษย์แบบควบคุมล้อหลังโดยใช้เซนเซอร์คิเนค First Author 4. 2562 : การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามมนุษย์แบบควบคุมล้อหลังโดยใช้เซนเซอร์คิเนค First Author 5. 2563 : การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามมนุษย์แบบควบคุมล้อหลังโดยใช้เซนเซอร์คิเนค First Author 6. 2563 : การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามมนุษย์แบบควบคุมล้อหลังโดยใช้เซนเซอร์คิเนค First Author 7. 2563 : การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามมนุษย์แบบควบคุมล้อหลังโดยใช้เซนเซอร์คิเนค First Author 8. 2563 : การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามมนุษย์แบบควบคุมล้อหลังโดยใช้เซนเซอร์คิเนค First Author