ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาตัวกรองสัญญาณรบกวนของเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียงสำหรับระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางในยานพาหนะเคลื่อนที่อัตโนมัติภาคพื้นดิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.คุณากร อนุวัตพาณิชย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Khunakon Anuwatpanich
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0823625XXX
  • E-Mail Addreskhunakon_a@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล , หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00201
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาตัวกรองสัญญาณรบกวนของเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียงสำหรับระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางในยานพาหนะเคลื่อนที่อัตโนมัติภาคพื้นดิน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Study of Noise-Filtering of Sonar Rangefinder Sensor for Obstacle Avoidance System in Autonomous Ground Vehicles
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.มนูศักดิ์ จานทอง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์