ข้อมูลนักวิจัย สนิทเดช จินตนา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สนิทเดช จินตนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sanitdech Jintana
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0805889XXX
  • E-Mail Addressprince_jongkong@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00371
  จำนวนคนดู