ข้อมูลนักวิจัย อุมาสวรรค์ ชูหา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อุมาสวรรค์ ชูหา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Umasawan Chooha
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0918319XXX
  • E-Mail Addressumasawan2016@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00297
  จำนวนคนดู