ข้อมูลนักวิจัย กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kittikoon Wannasawad
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0864269XXX
  • E-Mail Addresskt.agro@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00448
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : (โครงการย่อย 3 Rains) การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยป๊อปจากแป้งกล้วยหอมทองปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับหน่อไม้เพื่อเข้าสู่ตลาดระดับภาคบริการและธุรกิจ สตารท์อัพ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : คุณสมบัติเชิงหน้าที่และเค้าโครงกลิ่นของครีมเทียมจากแป้งกล้วย หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกล้วยหอมทองขบเคี้ยว หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : พัฒนาชุดตรวจภาคสนามสำหรับแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : การพัฒนาวัตถุกันเสียทางธรรมชาติและการประยุกต์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมปัง หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การพัฒนากระบวนการผลิตผักสลัดพร้อมรับประทานในระดับอุสาหกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การพัฒนากระบวนการผลิตผักสลัดพร้อมรับประทานในระดับอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์หน่อไม้ตงศรีปราจีน หัวหน้าโครงการ