ข้อมูลนักวิจัย ดุสิต บุหลัน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดุสิต บุหลัน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Dusit Bulan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0852479XXX
  • E-Mail AddressDusit1988@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00140
  จำนวนคนดู