ข้อมูลงานวิจัย การศึกษากระบวนการผลิตแป้งจากเหง้ากล้วย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ดุสิต บุหลัน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Dusit Bulan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0852479XXX
  • E-Mail AddresDusit1988@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00025
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษากระบวนการผลิตแป้งจากเหง้ากล้วย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Study on production of banana corm (rhizome) flour
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์