ข้อมูลงานวิจัย สายอากาศติดเพดานภายในอาคารที่มีการแผ่กระจายคลื่นรอบทิศทางสำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่ระบบ 4G-LTE และ 5G

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชวลิต รักเหลือ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chawalit Rakluea
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0989966XXX
  • E-Mail Addreschawalit@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมสายอากาศ, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมไมโครเวฟ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สายอากาศติดเพดานภายในอาคารที่มีการแผ่กระจายคลื่นรอบทิศทางสำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่ระบบ 4G-LTE และ 5G
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Indoor Ceiling Omni-Direcrtional Antenna for 4G-LTE and 5G Mobile Communication Systems
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.นรกมล วงษ์ศิลป์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์