ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการตัดสายสะดือในหุ่นทารกแรกเกิดแบบลดต้นทุน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุภาวดี นาคสุขุม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Supawadee Naksukhum
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0805664XXX
  • E-Mail Addressupawadeenak2511@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00026
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาทักษะการตัดสายสะดือในหุ่นทารกแรกเกิดแบบลดต้นทุน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of umbilical cord cutting skills in low cost newborn model
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.อุมาสวรรค์ ชูหา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์