ข้อมูลนักวิจัย จารุวรรณ สุริยวรรณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.จารุวรรณ สุริยวรรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Jaruwan Suriyawan
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814380XXX
  • E-Mail Addressdontri90@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญดนตรีสากล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00184
  จำนวนคนดู