ข้อมูลนักวิจัย ธัญญารัตน์ สายใหม่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธัญญารัตน์ สายใหม่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Tanyarat Saimai
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0812393XXX
  • E-Mail Addresstanyarat_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน การออกแบบสื่อการสอน การออกแบบงานสอนแบบ STEAM งานตัดต่อภาพและเสียง งานเขียนแบบเชิงวิศวกรรม/ ร้องเพลง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00010
  จำนวนคนดู